Вас вітає "КМБ-2" на власній персональній сторінці в мережі інтернет.


Інформація про емітента:
Повне найменування товариства: "
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження емітента: .
Міжміський код, телефон та факс емітента: .
Електорнна поштова адреса емітента: .

Інформація яка оприлюднена на сайті:
Коли оприлюднено на сайті
Річна інформація емітента за 2018 рік: Завантажити - Річна інформація емітента за 2018 рік (Ім'я: r_zvit_2018.pdf Розмір: 833818 байт (814 KiB) CRC32: 27F31907)
Завантажити - Файл підпису до Річної інформації емітента за 2018 рік (Ім'я: r_zvit_2018.pdf.p7s Розмір: 853403 байт (833 KiB) CRC32: B49CC147)
27.04.2019р.
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 26.04.2019
Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 26.04.2019 .
02.05.2019 р.
Особлива інформація "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 26.04.2019.
Файл підпису до Особливої інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 26.04.2019
02.05.2019 р.
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 02.05.2019.
Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 02.05.2019.
02.05.2019 р.
Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26 квітня 2019 року
Файл підпису до повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26 квітня 2019 року
03.05.2019 р.
Особлива інформація "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 02.12.2019.
Файл підпису до Особливої інформації "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента" від 0212.2019.
02.12.2019 р.
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 17.04.2020 року.
Файл підпису до Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 17.04.2020 року.
Файл підпису до Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 17.04.2020 року.
13.03.2020 р.
Завантажити - Річна інформація емітента за 2019 рік (Ім'я: r_zvit_2019.pdf Розмір: 642219 байт (627 KiB) CRC32: E68AED09)
Завантажити - Файл підпису та печатки до Річної інформації емітента за 2019 рік (Ім'я: r_zvit_2019.pdf.p7s Розмір: 661880 байт (646 KiB) CRC32: 312F430C)
07.04.2020 р.
Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів, що скликані на 17.04.2020 року.
Файл підпису до Додаткової інформації про річні загальні збори акціонерів, що скликані на 17.04.2020 року.
16.04.2020 р.
Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 17.04.2020 року.
Файл підпису до Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 17.04.2020 року.
17.04.2020 р.
Особлива інформація "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 17.04.2020 р.
Файл підпису до Особливої інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" від 17.04.2020 р.
17.04.2020 р.
.
.
р.
.
.
р.
.
.
р.
.
.
р.
.
.
р.