Наші партнери
  • Партнер 1
  • Партнер 2
  • Партнер 3
  • Партнер 4
  • Партнер 5
2022
травня
Mo 29162330
Tu 310172431
We 4111825 
Th 5121926 
Fr 6132027 
Sa 7142128 
Su18152229 

Положення

про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2»


 

1. Загальні положення

1.1. Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (далі - Положення) встановлює порядок надання ліжко-місць (жилої площі) на договірній та платній основі, вселення на надані ліжко-місця (жилу площу), користування ліжко-місцями /жилою площею, загальними приміщеннями, внутрішній розпорядок та виселення з гуртожитків, що належать на праві власності ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» (далі – Товариство).

1.2. Гуртожитки Товариства, використовуються Товариством у господарській діяльності.

1.3. Гуртожитки Товариства використовуються для тимчасового проживання робітників, службовців, студентів, учнів, інших громадян у період роботи або навчання на підставі укладеного з Товариством договору. Гуртожитки Товариства не є житловими приміщеннями для постійного проживання громадян та не використовуються для постійного проживання.

1.4. Використовувати житлові приміщення гуртожитків для провадження господарської діяльності промислового характеру заборонено.

1.5. Право на вселення та користування ліжко-місцями/проживання у гуртожитках Товариства (правомірне проживання) виникає у громадян (надалі – мешканці гуртожитку/особи, що проживають у гуртожитках) виключно на підставі затверджених Товариством типових форм договорів найму/оренди ліжко-місць (надалі – Договір), укладених відповідно до цього Положення.

Користування ліжко-місцями/проживання у гуртожитках Товариства (правомірне проживання) є тимчасовим. Строк користування ліжко-місцями/проживання у гуртожитках Товариства визначається договором.

1.6. Договори можуть бути укладені з громадянами та юридичними особами. При укладені договору з юридичною особою, наймані/орендовані ліжко-місця використовуються виключно для проживання фізичних осіб.

1.7. Проживання в гуртожитках Товариства є платним.

Особи, які проживають у гуртожитках Товариства, сплачують плату за проживання яка складається з:

- плата за найм/оренду ліжко-місць (надалі - плата за проживання)

- за житлово-комунальні послуги / в т.ч. утримання будинку та при будинкової території, які їм надаються та споживаються у зв’язку з проживанням у гуртожитку.

Розмір плати за проживання в гуртожитках Товариства визначається в договорі відповідно до розрахунку, затвердженого Товариством і його цінової політики та може бути змінений на умовах визначених договором та чинним законодавством України.

У договорі також визначається порядок здійснення розрахунків між Товариством та особою, що проживає в гуртожитку.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги/ в т.ч. утримання будинку та при будинкової території визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.

1.8. Працівники Товариства проживають у гуртожитках Товариства на підставі договорів. Розмір плати за проживання працівників Товариства у гуртожитках Товариства визначається відповідно до цінової політики Товариства.

1.9. Особи, що проживають в гуртожитках Товариства, без договорів, зобов’язані їх укласти протягом 1 місяця з моменту впровадження Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» в дію.

З моменту впровадження Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» в дію особи, що проживають в гуртожитках Товариства, на підставі укладених договорів та особи, що проживають без договорів до моменту їх укладення, є рівно зобов’язаними по дотриманню вимог цього Положення, щодо платності проживання в Гуртожитках Товариства, розміру плати за проживання, житлово-комунальні послуги / в т.ч. утримання будинку та при будинкової території, та порядку їх внесення, інших зобов’язальних приписів цього Положення та чинного законодавства України, щодо порядку та умов проживання та користування приміщеннями гуртожитків.

Особи, що проживають в гуртожитках Товариства та не укладуть протягом визначеного цим Положенням терміну договори або відмовляються від укладення договорів Товариства, вважаються особами, що відмовились від проживання в гуртожитках Товариства і їх проживання є таким, що немає правових підстав - неправомірним.

Особи, що проживають в гуртожитках Товариства без правових підстав (без договорів), недотримуються вимог Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» підлягають виселенню без надання іншого житлового приміщення та зобов’язані відшкодувати Товариству нанесені збитки.

1.10. У Гуртожитках Товариства забезпечуються необхідні умови для проживання та побуту мешканців гуртожитків. Товариство веде облік осіб, що проживають у гуртожитку.

1.11. Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2» обов’язкове для дотримання та виконання всіма особами, що проживають у гуртожитках Товариства та працівниками Товариства.

2. Вселення в гуртожитки

            2.1. Право користування ліжко-місцями/проживання в гуртожитках Товариства надається на підставі укладеного з Товариством договору після внесення оплати, визначеної умовами зазначеного договору на день його підписання.
            2.2. На підставі укладеного договору, та внесення оплати, уповноваженими особами Товариства виписується повідомлення на вселення встановленого зразка, яке є Додатком № 1 до даного Положення.
            2.3. Повідомлення на вселення є внутрішньо-організаційним, строковим документом Товариства. Строк дії повідомлення 3 дні з моменту видачі. Повідомлення на вселення є дійсним виключно при укладені договору. Право на користування ліжко-місцями/ проживання у гуртожитку виникає виключно на підставі договору. 
            2.4. При вселені в гуртожиток, особа (особи) яка поселяється зобов’язана особисто пред’явити коменданту гуртожитку паспорт та здати йому оригінал Повідомлення на вселення, яке реєструється в Журналі обліку повідомлень.
            2.5. Особі (особам), яка вселяється в гуртожиток, надається ліжко-місце/ частина житлового приміщення, що фіксується актом приймання-передачі (підписаним керівником Товариства), який є невід’ємною частиною договору. За необхідністю, особам що вселяються /проживають/, комендантом гуртожитку в тимчасове користування, може надаватися додатковий побутовий інвентар, про що зазначається в акті приймання-передачі чи складається додатковий акт .
            2.6. Товариство (уповноважені ним особи) ознайомлюють, а особи які вселяються, перед вселенням в гуртожиток, зобов’язані ознайомитись з Положенням та пройти інструктаж з пожежної безпеки, з електробезпеки при експлуатації електропобутових та радіоелектронних приладів, з безпечного користування газовими приладами. Про ознайомлення з Положенням та проведення інструктажів зазначається або в договорі, або в акті приймання-передачі, або фіксується у відповідних Журналах за підписом особи, що пройшла ознайомлення з Положенням та інструктаж. 
            2.7. З моменту впровадження Товариством пропускного режиму у гуртожитку, особі, яка вселяється до даного гуртожитку Товариством (уповноваженою ним особою) видається перепустка до гуртожитку.

3. Користування приміщеннями в гуртожитках Товариства

та правила внутрішнього розпорядку

3.1. Користуватися ліжко-місцями/ проживати в гуртожитках Товариства мають право особи, які вселені та проживають в гуртожитках Товариства в порядку передбаченому цим Положенням на підставі договорів.

3.2. Житлове приміщення в гуртожитку Товариства не підлягає викупу, приватизації, обміну, розділу, бронюванню і здачі в піднайом.

3.3. Реєстрація місця проживання (перебування) мешканців в гуртожитках може бути здійснена виключно на підставі письмової згоди Товариства, як власника житлового будинку (гуртожитку).

3.4. Вхід до гуртожитку дозволяється:

3.4.1. Мешканцям даного гуртожитку вільно до 00.00 год..

З 00.00 до 06.00 із записом в спеціальному журналі реєстрації;

3.4.2. Відвідувачам (особи, які не проживають у гуртожитку) з 08:00 до 22:00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому/охоронцю/коменданту документ, який посвідчує його особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Особа, яка проживає в гуртожитку, зобов’язана особисто зустріти відвідувача, а також провести його при виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, встановлених даним Положенням, несуть мешканці, які запросили відвідувачів.

3.5. Мешканці гуртожитків мають право:

3.5.1. Проживати та користуватися наданими, відповідно до умов договору ліжко–місцями / приміщеннями гуртожитку, майном, інвентарем.

Користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями загального користування.

Запрошувати відвідувачів на умовах встановлених даним Положенням.

3.5.2. За письмовим дозволом Товариства та після реєстрації у коменданта гуртожитку, встановлювати в житловому приміщенні додаткові електропобутові прилади, радіоапаратуру, комп’ютерну та іншу побутову техніку.

3.5.3. За письмовим дозволом Товариства здійснювати капітальні ремонтні роботи у житлових приміщеннях, заміну вікон, дверей та інше.

3.5.4. За умови подачі письмової заявки отримувати послуги з ремонту електричного, сантехнічного обладнання, меблів в житловому приміщенні що ним орендується, а також інші послуги за додаткову оплату.

3.5.5. Отримувати житлово-комунальні послуги належної якості при умові внесення повної та своєчасної плати за проживання, встановленої договором або визначеної Товариством в повідомленнях на сплату (квитанціях).

3.5.6. Виключно за письмовим дозволом Товариства, вселяти інших осіб в надане житлове приміщення на строк дії договору із обов’язковим внесенням відповідних змін до даного договору, або тимчасово (не більше одного місяця).

3.6 Обов’язки мешканців гуртожитку.

Особи, що проживають у гуртожитку зобов’язані:

3.6.1. Використовувати житлові приміщення (ліжко-місце) та місця загального користування відповідно до їх призначення. Не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні приміщеннями гуртожитку.

Дотримуватися громадського порядку, загальних принципів сумісного співжиття та моральної поведінки.

3.6.2. Забезпечувати схоронність приміщень, обладнання й інвентарю.

3.6.3. Знати та неухильно дотримуватись Положення про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2», правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, встановлених даним Положенням, правил пожежної безпеки, електробезпеки користування електропобутовими приладами та радіоапаратурою, безпечної експлуатації побутових газових плит, а також правил користування ліфтами (за наявності їх в гуртожитках).

3.6.4. Своєчасно, відповідно до умов договорів та цього Положення, сплачувати за проживання в гуртожитку (плата за найм), а також за житлово-комунальні послуги / в т.ч. утримання будинку та при будинкової території, які їм надаються у зв’язку з проживанням у гуртожитку.

3.6.5. Зберігати чистоту й порядок у житлових та допоміжних приміщеннях, на сходових клітках та в інших місцях загального користування.

3.6.6. Забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення в якому проживають.

3.6.7.Ощадливо витрачати теплову й електричну енергію, воду і газ. Не допускати виникнення аварійних ситуації.

3.6.8. Реєструвати в спеціальному журналі, який знаходиться у коменданта гуртожитку, додаткові електропобутові прилади, радіоапаратуру, комп’ютерну та іншу техніку, після отримання письмового дозволу на їх використання у Товариства.

3.6.9. Дублікат ключів від кімнати/блоку зберігати у коменданта гуртожитку. В разі заміни дверного замка, здати відповідний дублікат коменданту.

3.6.10. Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання, меблів загального використовування.

3.6.11. Невідкладно повідомляти коменданта про всі надзвичайні події, порушення, нестандартні ситуації, пошкодження, руйнування, поломки, а також про підозрілих осіб, осіб які порушують правила співжиття, безпідставно знаходяться в гуртожитку та\або використовують приміщення не за призначенням.

3.6.12. Відшкодувати Товариству заподіяні матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства.

3.6.13. По закінченню терміну дії договору або достроковому його розірванні/припиненні, а також у разі втрати права на проживання в гуртожитку, особа зобов’язана повернути Товариству житлове приміщення (ліжко-місце) та все майно/інвентар, що надавалось в користування в охайному та належному стані в день настання відповідної підстави для цього.

Майно вважається повернутим у разі підписаного Товариством акту приймання-передачі (повернення).

3.6.14. По закінченню терміну дії договору, або достроковому його розірванні у разі, якщо особу було зареєстровано в гуртожитку, особа зобов’язана знятися з реєстрації протягом 10 (десяти) днів з моменту закінчення/припинення/розірвання договору або втрати права на користування житловим приміщенням (ліжко-місцем) в гуртожитку Товариства.

3.6.15. При не поверненні отриманого майна, інвентарю, або у разі його пошкодження/знищення/псування винна особа, відшкодовує заподіяні Товариству збитки.

3.6.16. Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, а також меблів, обладнання, інвентарю провадиться за рахунок винних осіб.

3.6.17. Забезпечити безперешкодний доступ до кімнати /житлового блоку представників Товариства, в т.ч. з дозволу чи в супроводі Товариства, при наявності відповідних документів, службовим/посадовим особам органів ДВС, БТІ, та іншим контролюючим/спеціалізованим органам.

3.6.18. Надавати щорічно до Товариства довідку про стан здоров’я заявника та членів його сім’ї, щодо можливості проживання у гуртожитку з місцями загального користування у т.ч. відсутність хвороби на туберкульоз. Дана довідка надається мешканцем Товариству на день укладання Договору, а у подальшому щорічно не пізніше 30 січня

3.7. Мешканцям гуртожитку забороняється:

3.7.1 Переселятися з одного житлового приміщення в інше без письмового дозволу Товариства та переоформлення договору житла.

3.7.2. Проводити самовільно переобладнання й перепланування приміщень гуртожитку. Без письмового дозволу Товариства здійснювати будь-які капітальні ремонтні роботи у житлових приміщеннях, заміну вікон, дверей та інше.

3.7.3. Переробляти чи переміщати інвентар та меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку.

3.7.4. Захаращувати жилі та нежилі приміщення гуртожитку (балкони, коридори, місця загального користування, сходові площадки й запасні виходи гуртожитку інші).

3.7.5. Зберігати в приміщеннях гуртожитку, легкозаймисті й горючі рідини, вибухонебезпечні , токсичні матеріали та речовини, тощо.

3.7.6. Проводити власними силами електромонтажні роботи в житловому приміщенні та в приміщеннях загального користування гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування.

3.7.7. Установлювати та користуватися електронагрівальними приладами та електроплитами в кімнатах та приміщеннях гуртожитку.

Без письмового дозволу Товариства установлювати супутникові антени та кондиціонери.

3.7.8. Кидати в сміттєпровід великогабаритні предмети, не загашені недопалки й сірники, виливати рідини.

3.7.9. Порушувати вимоги дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях гуртожитку.

У період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність телевізійну, магнітофонну і радіоапаратуру, грати на музичних інструментах та створювати інший шум, що порушує спокій інших мешканців гуртожитку.

3.7.10. Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації Товариства.

3.7.11. Проводити в гуртожиток сторонніх осіб (крім відвідувачів).

3.7.12. Залишати відвідувачів після 22.00 без письмового дозволу на це коменданта гуртожитку.

3.7.13. Палити, вживати та зберігати, наркотичні, психотропні , токсичні та інші одурманюючі речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння.

3.7.14. Тримати в гуртожитку тварин, худобу, птахів, бджіл, рептилій та інших комах.

3.7.15. Без письмового дозволу Товариства використовувати в житлових приміщеннях не зареєстровані у журналі комендантом додаткові електропобутові прилади, радіоапаратуру, комп’ютерну та іншу техніку.

3.8. Плата за користування жилою площею в гуртожитку та компенсація за отриманні за житлово-комунальні послуги:

3.8.1. Проживання в гуртожитках Товариства є платним.

Особи, які проживають у гуртожитках Товариства, сплачують за таке проживання (плата за найм), а також за житлово-комунальні послуги / в т.ч. утримання будинку та при будинкової території, які їм надаються у зв’язку з проживанням у гуртожитку.

3.8.2. Розмір плати за проживання (плата за найм) в гуртожитках Товариства визначається Товариством відповідно до його розрахунків та цінової політики та може бути змінений на умовах визначених договором та за чинним законодавством України.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги/ в т.ч. утримання будинку та при будинкової території визначається відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги.

3.8.3. Встановлена Товариством плата за проживання доводиться до відома всіх осіб, що проживають у гуртожитках Товариства, шляхом:

- зазначення у договорах найму (оренди);

- шляхом виставлення рахунків на оплату/повідомлень на сплату (квитанція)/ за найм та компенсаційних рахунків/компенсації/ за житлово-комунальні послуги / в т.ч. утримання будинку та при будинкової території.

Неоплата плати за проживання є підставою для виселення без надання іншого жилого приміщення!

3.8.4. Рахунки на оплату /повідомлення на сплату (квитанція)/ Товариства за проживання в гуртожитку, передаються мешканцям, через комендантів відповідного гуртожитку або надсилаються поштою, або отримуються особисто в Товаристві іншими способами.

3.8.5. Плата за проживання та отримані житлово-комунальні послуги в т.ч. утримання будинку та при будинкової території, на підставі рахунків /повідомлень на сплату (квитанціях)/ здійснюється щомісячно до 10 (десятого) числа кожного місяця.

3.8.6. Додаткові послуги, що надаються Товариством за бажанням осіб, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо на підставі виставленого Товариством рахунку.

3.8.7. Мешканці, з якими укладено договори, вносять оплату в розмірі та в строки визначені умовами договору.

4. Виселення з гуртожитків

4.1. Виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення, підлягають:

4.1.1. Громадяни, строк дії договору з яким припинено або розірвано.

4.1.2. Громадяни які проживають в гуртожитку без договору.

4.1.3. Наймачі (орендарі) житла, члени їх сімей або інші особи, які проживають разом з ним, які систематично руйнують чи псують житлове приміщення або приміщення загального користування, використовують його не за призначенням, а також особи, які систематично порушують громадський порядок, правила, встановлені даним Положенням, та своїми протиправними діями роблять неможливим для інших проживання з ними в одному приміщенні, а застосування заходів запобігання і громадського впливу виявляється безрезультатним.

4.1.4. Особи, щодо яких два та більше разів складалися протоколи адміністративного порушення про притягнення до адміністративно відповідальності за порушення громадського порядку і громадської безпеки в приміщенні гуртожитків Товариства;

4.1.5. Особи, які самоправно, без дотримання порядку вселення в гуртожитки Товариства зайняли житлове приміщення (ліжко-місце) в гуртожитку.

4.1.6. Особи, які залишились проживати після закінчення строку дії договору, яким передбачено право на таке проживання.

4.1.7. Особи, які два і більше місяці не своєчасно, та/або не в повному обсязі, вносять плату за проживання встановлену умовами договору, або згідно виставлених рахунків на оплату/повідомлень на сплату (квитанцій).

4.1.8. Особи, які систематично (два і більше місяці) не сплачують та/або сплачують не в повному обсязі компенсації за отримані житлово-комунальні послуги згідно виставлених рахунків на оплату/повідомлень на сплату (квитанцій).

4.1.9. Особи, щодо яких складено Акт санітарно-епідеміологічна служби (СЕС) про антисанітарні умови у житловому приміщенні.

4.2. Порядок звільнення приміщення гуртожитку та повернення майна.

4.2.1. Особи, строк дії договору з якими припинено або розірвано, зобов’язані самостійно звільнити приміщення та повернути отримане ними майно/інвентар у день закінчення/припинення/розірвання договору, про що підписують відповідний акт.

4.2.2. Виселення осіб, які самоправно зайняли житлове приміщення гуртожитку, проводиться комісією Товариства із складанням відповідного акту.

4.2.3. Виселення осіб, які втратили право на проживання в гуртожитку та осіб, які не своєчасно та/або не в повному обсязі вносили оплату, проводиться комісією Товариства або в судовому порядку.

4.2.4. Працівники Товариства які проживали в гуртожитку та звільнилися з роботи в Товаристві і не уклали договори, на загальних умовах, звільняють приміщення та повертають отримане ними майно у день звільнення з роботи, про що складається відповідний акт.

5. Обов’язки власника гуртожитку:

5.1. Своєчасно передати в найм (оренду) Наймачу Майно /приміщення в якому воно розташоване/ на умовах договору.

5.2. Своєчасно прийняти Майно /приміщення в якому воно розташоване/ при закінчені строку дії договору /припиненні/розірванні.

5.3. Забезпечувати належне утримання будинку (гуртожитку) / в якому розташоване Майно/ та прибудинкової території у відповідності до норм чинного законодавства.

6. Відповідальність за порушення Положення та встановлених ним правил користування приміщеннями в гуртожитках Товариства.

6.1. Особи, винні у порушенні даного Положення та встановлених ним правил користування житловими (ліжко-місцями) та загальними приміщеннями в гуртожитках, їх утриманні, використанні, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6.2. За порушення правил, встановлених даним Положенням, строків та розмірів оплати, а також за вчинки, не сумісні з правилами проживання у гуртожитку Товариства, до мешканців може бути застосовано:

- зауваження/попередження;

- дострокове розірвання договору;

- виселення;

- стягнення збитків та застосування штрафних санкцій.

- інші способи самозахисту передбачені актами цивільного законодавства.

Всі порушення фіксуються комендантом гуртожитку із складанням відповідного акту.

6.3. Спори, що виникають під час користування житловими приміщеннями гуртожитків, розв’язуються шляхом проведення переговорів в досудовому порядку, або шляхом звернення до суду.

Адміністрація Товариства

Додаток № 1 до Положення про

гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд -2»

ПАТ «Трест «Київміськбуд — 2»

Коменданту гуртожитку по вул. _______________________

_____________________________

П О В І Д О М Л Е Н Н Я №_____

Повідомляю, що відповідно до Договору найму (оренди) житла № ___ф від «____»______20 __ року, «Наймачу» - громадянину / ці: ______________________ паспорт __________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові) (паспорт серія, №, кім та коли виданий)

передано в оренду ____ (____________) ліжко-місця в кімнаті №___ гуртожитку по вул. ___________________ з «____»_______________ 20 ____ року.

Разом з ним мають право на користування ліжко-місцями: ______________________________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, паспорт серія, №, кім та коли виданий)

______________________________________________________________________________________________

Термін дії договору до «______» _______________ 20_____ року.

Інформація повідомляється для обліку у Журналі.

Оригінал повідомлення передається коменданту.

Наймач пройшов інструктаж, ознайомлений з Положенням про гуртожитки ПАТ «Трест «Київміськбуд-2», Інструкцією з пожежної безпеки для мешканців гуртожитку, інструкціями з пожежної безпеки, електробезпеки при експлуатації електропобутових та радіоелектронних приладів, безпечного користування газовими приладами та зобов’язується їх суворо виконувати. Несе відповідальність за дії осіб, які мають право разом з ним проживати на підставі даного Договору.

Дане повідомлення не є ордером на поселення до гуртожитку.

Заступник генерального директора І.М.Некрасов

«____» ____________ 20______ року

 

 
license_small.jpg
sert.jpg
iso.jpg